Salgsbetingelser

Alle priser er eksklusive MVA. Frakt tilkommer

Betalingsvilkår: 20 dager, netto.

Ordrebekreftelse sendes alltid.

Korrektur for din godkjennelse sendes alltid på E-post når vi skal trykke firmaets logo.

Bestillingen leveres snarest etter ferdigstillelse hvis ikke annet er avtalt.